Veebipoe Põnnila kasutustingimused.

1.Üldtingimused.
1.1 Käesolevad kasutustingimused reguleerivad õigussuhteid kaupade müügil ja ostmisel veebipoes www.põnnila.ee ja SHOP OÜ, registrikood 14635143 vahendusel.
1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad veebipoe Põnnila vahendusel kaupade turustamisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigi seadused.
1.3. Kasutustingimustega, sh. nendes fikseeritud isikuandmete töötlemise korraga tutvumine ja aktsepteerimine loetakse ostu sooritanud isiku (edaspidi Ostja) poolt kinnitatuks Ostja vormistatud tellimuse kinnitamisega. Sellega kinnitab Ostja, et ta on kasutustingimustega tutvunud, nendega nõus ja täidab neid.
1.4. Veebipoel Põnnila on õigus kasutustingimusi ja hinnakirja ette teatamata muuta või täiendada. Nimetatud muudatused ning täiendused on nähtavad veebileheküljel www.põnnila.ee ja need jõustuvad avaldamise hetkest.
1.5. Toodete müügileping loetakse sõlmituks (Lepingu jõustumine) alates arve summa laekumisest veebipoe www.põnnila.ee arvelduskontole.
1.6. Kõik veebipoes Põnnila kuvatavad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu

2.Isikuandmete töötlemine
2.1. Kõik veebipoes Põnnila tellimuste keskkonna külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud ja säilitatavad andmed Ostja kohta ning andmed Ostja tellimuse kohta on konfidentsiaalsed ning neid töödeldakse vastavalt isikuandmete kaitse seadusele.
2.2. Isikuandmeid kogutakse ning neid töödeldakse ulatuses, mis on vajalik veebipoe Põnnila kasutamiseks, Ostjaga sõlmitud müügilepingu täitmiseks, müügilepingu täitmise tagamiseks, ostuanalüüside ja kokkuvõtete tegemise ning Ostjale tema nõusolekul pakkumiste tegemise eesmärgil. Isikuandmetena käsitleme ja kogume Ostja ees- ja perekonnanime, telefoninumbrit, e-maili ning aadressi ostetud kauba kättetoimetamiseks.
2.3. Eraldiseisva nõusolekuta on veebipoel Põnnila õigus:
2.3.1. saata Ostjale veebipoe Põnnila teenuste kasutamisega seonduvaid teateid.
2.4. Ostja isikuandmeid töötleb SHOP OÜ registrikood14635143. Ilmarise tee 40, Metsanurme küla, Saku vald, Harjumaa 75503
2.5. Veebipood Põnnila ei avalda, edasta ega müü Ostja andmeid kolmandatele osapooltele ilma Ostja eelneva nõusolekuta või seaduses sätestatud juhtudel.

3. Tooted ja tellimuse esitamine
3.1. Veebipoest Põnnila on võimalik osta neid kaupu, millel on nupp "Lisa ostukorvi".
3.2.  Kauba tellimiseks tuleb lisada soovitud tooted ostukorvi.
3.3.  Tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad ning valida sobiv toodete kohaletoimetamise viis.
3.4.  Seejärel kuvatakse ekraanile tasu suurus, mille saab tasuda turvaliselt läbi järgnevate makseviiside:  Eesti pangalingid: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay 
NB! Pangalingiga tasumisel vajutada kindlasti panga lehel nupule „Tagasi kaupmehe juurde“.
3.5. Makseid vahendab Maksekeskus AS. Tasumine toimub väljaspool Veebipoodi turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele. Leping jõustub alates tasumisele kuuluva summa laekumisest Veebipoe arvelduskontole. Veebipoe omanik on isikuandmete vastutav töötleja ning edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
3.5. Kauba müügihind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui Ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse veebipoe Põnnila poolt tellimuse hetkel kehtinud ja kuvatud müügihinda.
3.6. Kauba hind on toodud kauba kuvamiseks kasutataval müügikeskkonna toodetelehel ning sisaldab Eesti Vabariigis kehtivat käibemaksu 20%.
3.7. Kauba hinnale lisandub tellimuse vormistamise käigus Ostja poolt valitud tarne-viisile vastav kohaletoimetamise tasu. Tarneviis valitakse ning kohaletoimetamistasu arvutatakse ostukorvis. Ostjal on võimalus ka ise tootele järgi tulla.
3.8. Sooduskoodi olemasolul arvutatakse kaupade allahindlus peale sooduskoodi sisestamist ostukorvis.
3.9. Veebipoes Põnnila sooritatud ostude eest tasub Ostja  tema e-mailile edastatud arve alusel ning  toodete müügileping loetakse sõlmituks (Leping jõustub) alates tellimuskinnituse järgi tasumisele kuuluva summa laekumisest Põnnila (SHOP OÜ) arvelduskontole 24 tunni jooksul.

4. Müügilepingust taganemine
4.1. Veebipoel Põnnila on õigus e-poe vahendusel Ostjaga sõlmitud müügilepingust sanktsioonideta taganeda ja jätta tellitud kaup üle andmata järgmistel juhtudel:
1) kaup on laost otsa lõppenud;
2) kauba hinda või omadusi on veebipoes Põnnila valesti kuvatud veebipoe süsteemivea tõttu.
4.2. Kui veebipoel Põnnila ei ole võimalik veebipoes esitatud Ostja tellimust täita, teavitatakse sellest Ostjat tellimuse vormistamisel teatatud kontakttelefoni või e-posti aadressi kaudu 2 tööpäeva jooksul. Ostja poolt tasutud ettemaks tagastatakse 3 tööpäeva jooksul, kui ei ole Ostjaga kokku lepitud teisiti.

5. Kauba toimetamine Ostjale
5.1. Veebipood Põnnila tarnib kaupa Ostjatele Eesti piires.
5.2. Kaubad tarnitakse Ostjale Itella Smartpost, Omniva või Dpd pakiautomaatide vahendusel.
5.3. Ostja tasub kauba kohaletoimetamisega kaasnevad kulud.
5.4. Ostjal on võimalus tootele ise järgi tulla.
5.5. Eestisisesed saadetised jõuavad üldjuhul ostja määratud sihtpunkti 3 tööpäeva jooksul alates müügilepingu jõustumisest.  Erandlikel juhtumitel on õigus kaup kohale toimetada kuni 45 kalendripäeva jooksul.

6. Kauba tagastamine
6.1.Pärast tellimuse kättesaamist on ostjal õigus www.põnnila.ee veebipoes tehtud tehingust taganeda või ostetud kaup ümber vahetada 14 päeva jooksul. Saatmiskulud tagastamisele ei kuulu.
6.2.Kauba tagastamise eelduseks on täiesti kasutamata terve kaup. Tellitud kauba sobivuses on Ostjal lubatud veenduda samadel tingimustel ja tavade järgi nagu seda peetakse heaks tavaks kauplustes. Kaup tuleb tagastada originaalpakendis. Kui tagastatav kaup on rikutud, tuleb Ostjal kompenseerida kauba väärtuse vähenemine (ei kehti välisele postipakendile).
6.3. Taganemisõigus ei kohaldu, kui ostjaks on juriidiline isik.
6.4.Kauba tagastamiseks või ümbervahetamiseks tuleb sellekohane avaldus saata e-posti aadressile shopou@online.ee  hiljemalt 14 päeva jooksul kauba kättesaamisest. 
Juhul, kui ostja soovib kauba ümber vahetada, siis tuleb tal täiendavalt märkida vahetustoote andmed.
6.5.Kauba tagastamise ja ümbervahetamisega seotud saatmiskulud tasub Ostja.  Välja arvatud juhul, kui tagastamise põhjus seisneb asjaolus, et tagastamisele kuuluv toode ei vasta tellitule (nt vale või defektiga toode).
6.6.Ostja peab kauba tagastama 14 päeva jooksul pärast kauab kättesaamist või esitama tõendi, et ta on eelnimetatud perioodi jooksul kauba üle andnud kauba vedajale.
6.7.Raha tagastatud toodete eest hüvitame 14 tööpäeva jooksul alates kauba jõudmisest SHOP OÜ kätte.

7. Pretentsiooni esitamise õigus
7.1. Veebipood vastutab ostjale müüdud kauba lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel ning mis ilmneb kuni kahe aasta jooksul, alates kauba üleandmisest ostjale. Sellest esimese kuue kuu jooksul asja üleandmisest ostjale eeldatakse, et puudus oli olemas juba asja üleandmise ajal. Vastava eelduse ümberlükkamine on Veebipoe
kohustus.
7.2.Ostjal on õigus puuduse ilmnemisel pöörduda hiljemalt kahe kuu jooksul veebipoe poole, saates e-kirja aadressile shopou@online.ee või helistada telefonil: +37256266049
7.3. Veebipood ei vastuta puuduste eest, mis on tekkinud pärast kauba üleandmist ostjale.
7.4. Kui Veebipoest ostetud kaubal on puudused, mille eest Veebipood vastutab, parandab või asendab Veebipood puudusega kauba. Kui kaupa ei ole võimalik parandada ega asendada, tagastab Veebipood ostjale kõik müügilepinguga kaasnenud tasud.
7.5.  Veebipood vastab tarbija esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

8. Vastutus
8.1. Veebipood Põnnila vastutab Ostja ees ja Ostja vastutab veebipood Põnnila ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
8.2. Veebipood Põnnila ei vastuta Ostjale tekitatud kahjude eest või kauba kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või kauba kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida veebipood Põnnila ei saanud mõjutada (sh. kauba kättetoimetamise viibimine kolmandast isikust tuleneva põhjusel) ja mille toimumist ei saanud ette näha.